Studijní plán: Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do studia
 • Ekonomický systém podniku
 • Podnik, podnikání, typologie podnikových forem
 • Majetková a kapitálová struktura podniku
 • Finanční výsledek hospodářské činnosti podniku
 • Obrat peněžních toků v podniku
 • Základy investičního rozhodování podniku
 • Riziko v podnikání

Doporučená literatura

 • Lízalová, L., Kozáková, P., Cvičebnice podnikové ekonomiky. Jihlava: VSPJ, 2016
 • Synek, M. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2015
 • Synek, M. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2011

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím