Studijní plán: Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2007/2008 P 3 3 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 4 kr. ZA
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 3 3 kr. ZA
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 4 kr. ZA
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 4 kr. ZA
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 3 3 kr. ZA
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 4 kr. ZA

Sylabus

  • Data a informace, modelování reality
  • Základy softwarového inženýrství
  • Databázový systém, SŘBD, databázové modelování
  • Konceptuální model
  • Relační model dat
  • Relační algebra
  • Transformace E-R schematu do RMD
  • Jazyk SQL - jazyk pro definici dat, jazyk pro manipulaci s daty, dotazování
  • Základy normalizace

Doporučená literatura

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím