Studijní plán: Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 5 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přehled automatizačních prostředků. Programovatelné automaty
 • Řízení pomocí PC (soft control). Distribuovaný systém WAGO 750
 • Problematika řízení v reálném čase.
 • Úvod do sériových počítačových sběrnic. Model ISO/OSI. Význam a funkce vrstev.
 • Průmyslové sériové sběrnice.
 • Přehled průmyslových sběrnic. Příklady jejich řešení.
 • Průmyslový Ethernet. Princip, standardy. Eternetové technologie pro účely řízení.
 • Čidla a akční členy pro řízení, servomotory.
  Frekvenční měniče.
 • Čítače, časovače a průmyslové regulátory. Systémy operátorského řízení.
 • Distribuované systémy řízení velkých celků. Architektura, řešení úrovně bezprostředního řízení, operátorská úroveň, rozhraní na nadřazené systémy

Doporučená literatura

 • František Zezulka: Automatizační prostředky. Skriptum PC DIR, Brno, 2000, ISBN 80-214-1739-0

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím