Studijní plán: Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2007/2008 P 3 3 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 3 3 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 3 3 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Charakteristika sítí, rozdělení, topologie.
 • Síťový přenos, model ISO/OSI, přístup stanice ke komunikačnímu médiu
 • Pasivní prvky sítě, jejich vlastnosti
 • Aktivní prvky sítě – opakovače, rozbočovače, mosty, brány
 • Komunikační protokoly, rámce
 • Architektura TCP/IP
 • Protokoly TCP/IP, IP, IP adresa, IPv6, subnet, CIDR
 • Protokoly TCP/IP – TCP, UDP, ICMP
 • Směrování v sítích TCP/IP, RIP, OSPF
 • Služby DHCP, WINS, IIS
 • DNS – obecná charakteristika
 • Firewall, virtuální sítě
 • Bezdrátový přenos – WI-FI
 • ADSL, ISDN

Doporučená literatura

 • PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 8025112780.
 • TRULOVE, J. Sítě LAN - hardware, instalace a zapojení. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 384 s. ISBN 978-80-247-2098-2.
 • KABELOVÁ, A., DOSTÁLEK, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 5.vyd. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2236-5.
 • ZANDL, P. Bezdrátové sítě WiFi: Praktický průvodce. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-722-6632
 • KÁLLAY F., PENIAK P. Počítačové sítě LAN/MAN/WAN a jejich aplikace. 2. vyd. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0545-1.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím