Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Podnikatelský plán
  Zahájení podnikání FO – povinnosti OSVČ vůči ŽÚ, FÚ, institucím sociálního a zdr. pojištění
  Evidence majetku a závazků , založení a nastavení úč. jednotky na PC / úč. program POHODA/
  FO – zaměstnavatel – personální práce, pracovní smlouvy, přihlášky k soc. a zdr. pojištění, registrace k daním na FÚ, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
  Realizace dod. – odb. vztahů, fakturace, vedení evidence na PC
  Vedení DE, evidence DPH, příprava podkladů a zpracování přiznání k DPH Zpracování mezd /vč. všech povinností zaměstnavatele/
  Automobil v podnikání, evidence, výpočet daně a sestavení daň. přiznání k silniční dani
  Spolupráce v rámci EU, zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení
  Vyúčtování zálohové a srážkové daně ze ZČ
  Roční zúčtování příjmů ze závislé činnosti
  Příprava podkladů pro zpracování daňového přiznání FO, rozdíly FO zapsané v OR
  Sestavení daňového přiznání FO, přehledů příjmů a výdajů OSVČ pro OSSZ a zdr. pojišťovnu

Doporučená literatura

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  Zákon č. 16/1993 Sb., o silniční dani,
  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím