Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Psychologie a sociologie jako věda, základní disciplíny a používané metody
 • 2. Psychologické typy osobnosti
 • 3. Emoce, motivace
 • 4. Tým a jeho výkon I
 • 5. Tým a jeho výkon II
 • 6. Sociálně patologické jevy
 • 7. Socializace a teorie sociálních rolí
 • 8. Sociální struktura, sociální mobilita
 • 9. Problém sociální nerovnosti
 • 10. Sociální skupiny a útvary
 • 11. Moc a volba
 • 12. Masová kultura
 • 13. Náboženství, zvyky, svátky, tradice
 • 14. Vybrané problematické okruhy

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
 • Studijní opora v LMS Moodle.
 • BEDRNOVÁ, E. a kol. Manažerská psychologie a sociologie. Brno: Management Press, 2015. ISBN 9788072612390.
 • GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 2013. ISBN 978-80--257-0807-1.
 • KERN, H. Přehled psychologie. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0871-6.
 • Kolektiv autorů. Kniha sociologie. Praha: Universum, 2016. ISBN 978-80-242-5395-4.
 • MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. Praha, Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4221-2.
 • NAKONEČNÝ, M. Obecná psychologie. Praha, Triton, 2016. ISBN 978-80-755-3001-1.
 • BUCHANAN, D.A., HUCZYSKI, A.A. Organizational Behaviour, 9th edition, Harlow: Pearson Education Limited, 2016. ISBN 978-1292092881.
 • Doporučená literatura:
 • NEWELL, B.R., LAGNADO, D.A., SHANKS, D.R. Straight Choices: The Psychology of Decision Making. 2nd edition, Routledge, 2015. ISBN 978-1848722835
 • ČENĚK, J., SMOLÍK, J., VYKOUKALOVÁ, Z. Interkulturní psychologie. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5414-7.
 • JANDOUREK, J. Slovník sociologických pojmů. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3679-2.
 • KUČÍREK, J. a kol. Aplikovaná psychologie. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0187-0.
 • PAULÍK, K. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5646-2.
 • SELINGMAN, M., E., P. Opravdové štěstí – pozitivní psychologie v praxi. Praha: Ikar, 2015. ISBN 978-80-249-2944-6.
 • TRPIŠOVSKÁ, D., KOŤA, J. Sociální psychologie. Praha: UJAK, 2013. ISBN 978-80-745-202-97.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím