Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 2 2 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 2 2 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 2 2 kr. Z,ZK

Sylabus

 • U7 Output Devices - Monitors
 • U7 Ergonomics; Modals
 • U8 Output Devices - Printers
 • U8 Adjectives - Comparatives, Superlatives Revision
 • U9 Devices for the Disabled, Will / Going to
 • U10 Magnetic Storage Devices
 • U10 Phrasal Verbs
 • U11 Optical Storage Devices
 • U12 Flash Memory
 • U13 Operating Systems
 • U13 Some/Any, Much/Many, Articles
 • U14 Word Processing
 • U14 Giving and Following Instructions, Allow/Let/Enable
 • Revision

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
  ESTERAS, Santiago Remacha. Infotech: English for Computer Users, Student's Book. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-70299-7.
 • Doporučená literatura:
  ESTERAS, Santiago Remacha a Elena Marco FABRÉ. Professional English in Use: For Computer Users and the Internet. 1. vyd. Cambridge: Cambridge Unioversity Press, 2009. ISBN 978-0-521-68543-6.

 • MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate students. 4. vyd. Cambridge: Cambridge Unioversity Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4.

 • HYNEK, Jiří a Radmil VÍTKOVSKÝ. Anglicko-český a česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-070-2.
 • ILLINGWORTH, Valerie. A Dictionary of Computing. 4. vyd. Oxford: Oxford Unioversity Press, 1996. ISBN 978-0-19-280046-9.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím