Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 4 2 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 4 2 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 4 2 kr. Z,ZK

Sylabus

 • U23 Web Design
 • U23 Modal Verbs
 • U24 Programming and Languages, Verb Patterns
 • U25 Java
 • U25 Past Tenses Revision
 • U26 Jobs in ICT
 • U26 Present Perfect
 • U27 Communications Systems; The Passive
 • U28 Networks, Phrasal Verbs
 • U29 Video Games
 • U29 Adverbs, Revision of Tenses
 • U30 New Technologies
 • U30 Future Tenses
 • Revision

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
  ESTERAS, Santiago Remacha. Infotech: English for Computer Users, Student's Book. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-70299-7.
 • Doporučená literatura:
  ESTERAS, Santiago Remacha a Elena Marco FABRÉ. Professional English in Use: For Computer Users and the Internet. 1. vyd. Cambridge: Cambridge Unioversity Press, 2009. ISBN 978-0-521-68543-6.
 • MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate students. 4. vyd. Cambridge: Cambridge Unioversity Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4.

 • HYNEK, Jiří a Radmil VÍTKOVSKÝ. Anglicko-český a česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-070-2.
 • ILLINGWORTH, Valerie. A Dictionary of Computing. 4. vyd. Oxford: Oxford Unioversity Press, 1996. ISBN 978-0-19-280046-9.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím