Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Daňový systém ČR – přehled daní a jejich základní rozdělení, vymezení základních pojmů – daňový subjekt, objekt zdanění, konstrukce stanovení daně, další zaměření výuky pouze na vybrané daně (daň z příjmů fyzických osob, DPH, silniční daň).
 • 2. Daň z příjmů fyzických osob – zdaňování příjmů ze závislé činnosti: hrubé mzdy, odměny z dohod, příjmy zaměstnanců nepodléhající zdanění nebo osvobozené.
 • 3. Daň z příjmů fyzických osob – zdaňování příjmů ze závislé činnosti: příjmy od více zaměstnavatelů během kalendářního roku, srážky záloh na daň ze závislé činnosti.
 • 4. Daň z příjmů fyzických osob – zdaňování příjmů ze samostatné činnosti (zejména z podnikání), paušální daň, výdaje uplatňované paušálem, výdaje v prokázané výši, obchodní majetek, odpisy a rezervy, finanční leasing.
 • 5. Daň z příjmů fyzických osob – zdaňování příjmů ze samostatné činnosti (zejména z podnikání), uplatňování výdajů v prokázané výši, vybrané „daňové“ a „nedaňové“ výdaje.
 • 6. Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení: zaměstnanec + zaměstnavatel versus podnikatel, „švarcsystém“, daň z příjmů fyzických osob – zdaňování příjmů z pronájmu.
 • 7. Daň z příjmů fyzických osob – zdaňování ostatních příjmů, osvobozené příjmy; celkový základ daně, položky snižující základ daně, slevy na dani.
 • 8. Daň z příjmů fyzických osob – shrnutí: komplexní příklad včetně vyplnění daňového přiznání a stanovení výše pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.
 • 9. Daň z přidané hodnoty - vymezení základních pojmů: plátce daně, předmět daně.
 • 10. Daň z přidané hodnoty – vybraná ustanovení: místo plnění, uskutečnění plnění, daňové doklady, základ daně, výpočet daně.
 • 11. Daň z přidané hodnoty – vybraná ustanovení: DPH v rámci EU, intrakomunitární dodávky a přeshraniční poskytování služeb (plnění mezi zeměmi EU), souhrnné hlášení, poskytování elektronických služeb a realizace internetových obchodů.
 • 12. Silniční daň – vybraná ustanovení.
 • 13. Daňový řád – vybraná ustanovení.

Doporučená literatura

 • 1. VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2018. 14. vydání. Praha: VOX, 2018. ISBN 978-80-87480-63-2.
 • 2. VANČUROVÁ, A. a kol. Daňový systém ČR cvičebnice 2018. 16. vydání. Praha: VOX, 2018. ISBN 978-80-87480-68-7.
 • 3. Aktuální znění daňových zákonů v ČR.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím