Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Stručné zopakování základních matematických operací z vektorového počtu
 • Zákon rovnoběžných sil. Moment síly k bodu, k obecné ose. Sčítání silových dvojic
 • Rovnováha pohyblivě a nepohyblivě uloženého bodu. Soustava konzol. Kozlík, soustava kozlíků
 • Nahrazení obecné rovinné soustavy sil; výsledné nahrazení. Nahrazení rovinné soustavy rovnoběžných sil
 • Základní úlohy tělesa v rovině, určování reakcí
 • Staticky určitě uložený nosník v rovině, vetknutý nosník. Případy staticky neurčitě uloženého nosníku v rovině. Vnitřní statické účinky
 • Rovnováha rovinných soustav těles; pohyblivé soustavy, přídavné účinky. Statické řešení prutových soustav
 • Rovnováha útvarů a soustav těles s ohledem na pasivní odpory
 • Nahrazení prostorové soustavy rovnoběžných sil silovým křížem ve dvou rovinách. Reakce prostorově uloženého tělesa. Prostorové případy soustav těles
 • Dokončení rovnováhy prostorové soustavy těles. Výpočet těžiště geometrických a hmotných útvarů. Dokončení těžiště. Mechanická práce
 • Princip virtuálních prací

Doporučená literatura

 • Valášek, Stejskal, Březina: Mechanika A, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002.
 • Stejskal, Březina, Knězů: Mechanika I: Sbírka příkladů, Skriptum FS ČVUT, Vydavatelství ČVUT, Praha 1991
 • http://tkmost.kez.tul.cz/vystupy-projektu/inovace-vyuky-v-oblasti-technicke-mechaniky/statika

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím