Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Stručné zopakování základních matematických operací z lineární algebry
 • Přímočarý pohyb (hmotného) bodu. Periodický pohyb (hmotného) bodu. Nezávisle proměnná – dráha
 • Kinematika hmotného bodu – přímočarý pohyb
 • Kinematika hmotného bodu – vázaný křivočarý pohyb
 • Kinematika tělesa. Transformační matice pohybu tělesa. Kinematika posuvného pohybu přímočarého, křivočarého
 • Kinematika rotačního pohybu tělesa. Kinematika volného obecného rovinného pohybu tělesa
 • Posuvný a rotační pohyb tělesa v rovině
 • Kinematická analýza mechanismů
 • Kinematická analýza mechanismů se stálým převodem
 • Základní úloha dynamiky pro hmotný bod, pro pohyb volný a vázaný. 2. základní úloha dynamiky pro přímočarý pohyb hmotného bodu
 • Dynamika posuvného pohybu tělesa. Dynamika rotačního pohybu tělesa ve 2D
 • Dynamika soustavy těles s pasivními odpory. Dynamika soustavy těles redukční metodou
 • Hmotové charakteristiky jednoduchých a složených těles
 • Volné tlumené kmitání rotujícího tělesa. Volné tlumené kmitání soustavy těles bez pasivních odporů

Doporučená literatura

 • M. Valášek a kol.: Mechanika B, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004 - skripta
 • V. Stejskal, J. Brousil, S. Stejskal: Mechanika III, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001 - skripta
 • K. Dedouch, J. Znamenáček, R. Radil: Mechanika III. Sbírka příkladů, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998 - skripta
 • Lederer P., Stejskal S., Březina J., Prokýšek R.: Sbírka příkladů z kinematiky, (skripta), Praha, ČVUT, 2003
 • http://tkmost.kez.tul.cz/vystupy-projektu/inovace-vyuky-v-oblasti-technicke-mechaniky/kinematika
 • http://tkmost.kez.tul.cz/vystupy-projektu/inovace-vyuky-v-oblasti-technicke-mechaniky/dynamika

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím