Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Základní pojmy. Jednoosá napjatost
 • Deformační energie
 • Základy rovinné a prostorové napjatosti. Mezní stavy - pevnostní podmínky
 • Krut prutů kruhových průřezů. Geometrické charakteristiky průřezů
 • Ohyb staticky určitých nosníků
 • Deformace přímých nosníků. Ohyb staticky neurčitých nosníků
 • Vzpěr prutů. Kombinované namáhání
 • Membránová napjatost tenkostěnných rotačních nádob
 • Křivé pruty a rámy
 • Silnostěnné nádoby
 • Základy teorie plasticity

Doporučená literatura

 • Janíček P., Florian Z.: Úlohy z pružnosti a pevnosti II
 • Michalec a kol.: Pružnost a pevnost I, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
 • Michalec a kol.: Pružnost a pevnost II, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
 • Valenta a kol.: Pružnost a pevnost III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím