Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Program MAPLE - základní informace.
 • Aritmetické operace v
  MAPLE, úpravy a zjednodušování, numerické výpočty.
 • Definování funkce v MAPLE, grafy funkcí a jejich vlastnosti (příkazy plot,
  plots atd.)
 • Řešení rovnic v MAPLE, příkazy solve, fsolve
 • Odhad numerického řešení rovnic - grafická separace.
 • Aplikované úlohy - balistická křivka apod.
 • Diferenciální počet v MAPLE (příkazy diff, D atd.)
 • Průběh funkce v MAPLE.
 • Taylorovy polynomy, posloupnosti a řady v
  MAPLE (příkazy seq, sum, add)
 • Integrální počet v MAPLE - primitivní funkce, určitý integrál,
  aplikace.
 • Lineární algebra v MAPLE
  (matice, determinanty, operace s maticemi).
 • Metody řešení soustav lineárních rovnic.
  Cramerovými vzorci. Generování soustav lineárních rovnic v MAPLE.
 • Gaussova a Gauss-Jordanova eliminace.
 • Řešení diferenciálních rovnic v MAPLE.

Doporučená literatura

 • Manuál k programu MAPLE

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím