Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombinovaná forma CJ 2 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 2 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 2 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2005/2006 CJ 1 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 CJ 1 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 CJ 1 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 CJ 2 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 2 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 2 2 kr. ZA

Sylabus

  • Azbuka
  • L1 - Výchozí text. Věty typu: Kтo этo? Этo моя мама. Это не Янб а Якуб.
    Představování.
  • L2 - Výchozí text. Číslovky 1 - 10 v 1.p. 1.p. podstatných jmen v oslovení.Oficiální a neoficiální oslovení.Pozdravy.
  • L3 - Výchozí texty. Číslovky 11 - 20 v 1.p.. Spojení 2 (3, 4)часа, 5 часов. Časování
    sloves жить, знать,говорить v přítomném čase. Osobní otázky.

Doporučená literatura

  • JELÍNEK, Stanislav, et al. Радуга по-новому 1 : učebnice ruštiny. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007. 128 s. ISBN 9788072386898.
  • E-learningová opora RUJ2/CR-u1. Jihlava: VŠPJ, 2019.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím