Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

  • Jaroslav Nenadál: Měření v systémech managementu jakosti. 2. doplněné vydání. Management Press, Praha 2005. ISBN 80-7261-110-0
  • Jiří Plura: Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Computer Press, Praha, 2001. ISBN 80-7226-543-1
  • Materiály CAQ systém Palstat

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím