Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 5 kr. Z,ZK
Finance and Management - ZS 2016/2017 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Introduction - Macroeconomics/Microeconomics. Normative/Positive economics.
 • Measuring the Value of Economic Activity.
 • The Multiplier Model.
 • Equilibrium of the Economy. Its interpretation in the Economic Theory.
 • Money. Money Market.
 • Economic Growth. Business Cycle.
 • Inflation
 • Labour Market. Unemployment.
 • Economic Role of the State. Macroeconomic Stabilization Policy.
 • Fiscal Policy.
 • Monetary Policy.
 • Exchange Rates. International Monetary System.
 • Open Economy – International Trade. Economic Intergration.

Doporučená literatura

 • Mankiw, N. G. Principles of Macroeconomics. Worth Publisher, New York (all editions)
 • Samuelson, P. A. & Nordhaus, W. D. Economics. McGrawHill/Irwin, New York (all editions)

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím