Studijní plán: Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • PROPERTY AND CAPITAL STRUCTURE OF A COMPANY AND ECONOMIC STATEMENTS
 • FINANCIAL MANAGEMENT OF THE COMPANY – RULES
 • SHORT-TERM FINANCING – RECEIVABLES
 • LEASING, FACTORING, FORFEITING, FRANCHISING
 • LONG-TERM FINANCING
 • CASH-FLOW MANAGEMENT
 • CAPITAL BUDGETING METHODS (NPV, IRR)
 • FINANCIAL PLANNING AND CRISIS MANAGEMENT
 • MARKET EVALUATION OF A COMPANY
 • EUROPEANFUNDS
 • FINANCIAL ANALYSIS FUNDAMENTALS

Doporučená literatura

 • Jiříček, P, Dostálová, Z. Financial Management and Investment Decision. 2. vydání. Jihlava: Colledge of Polytechnics Jihlava, 2010
 • Brealey R.A, Myers S.C., Allen F. Principles of Corporate Finance, 8th edition. New York: McGraw-Hill Publishing, 2006, ISBN 978-0-07-295723-6
 • Fabozzi, F.J., Peterson P.J. Financial Management and Analysis, 2th edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley Inc.2003, ISBN 0-471-23

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím