Studijní plán: Finance and Management - ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Peníze a měna
  2. Měnové teorie a úrok
  3. Centrální bankovnictví
  4. Finanční trh
  5. Cenné papíry
  6. Bankovní systém
  7. Úvěrové obchody
  8. Úvěrový proces a riziko
  9. Bankovní záruky
  10. Depozitní obchody a platební styk
  11. Investiční bankovnictví
  12. Základy teorie portfolia, finanční deriváty
  13. Mezinárodní bankovnictví
  14. Hospodářská a měnová unie EU

Doporučená literatura

 • Revenda,Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 6. vydání. Praha: Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-279-6
 • Rejnuš, O. : Finanční trhy, 1. vydání. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-3671-6
 • Jílek, J. : Finance v globální ekonomice II. Měnová a kursová politika. 1. vydání. Praha: Grada, 2013, ISBN 978-80-247-4516-9
 • Revenda. Z. : Centrální bankovnictví, 3. vydání. Praha: Management Press 2011, ISBN 978-80-7261-230-7
 • Mishkin, F.S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 8th. edition, Boston : Columbia University, 2007, ISBN 0-321-28726-6

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím