Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2018/2019

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím