Teorie ošetřovatelství

Studijní plán:

PředmětTeorie ošetřovatelství (TO)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. ( cetlova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška14 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný od ZS 2008/2009 P 1 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2009/2010 P 1 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 1 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 1 4 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 1 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 1 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZK

Sylabus

 • Charakteristika oboru ošetřovatelství
 • Základní terminologie, koncepce ošetřovatelství
 • Vývoj ošetřovatelství v ČR a v zahraničí
 • Regulační systém ošetřovatelské praxe
 • Nové kurikulum podle evropské strategie SZO
 • Evropská strategie péče o zdraví
 • Role sestry: osobnost a vlastnosti sestry; postavení, kompetence,vzdělávání, sesterské organizace
 • Ošetřovatelská péče: metody péče, normy a standardy, registrace sester, hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelství ochrana zdraví sestry
 • Ošetřovatelská dokumentace
 • Profesní vzdělání a kompetence sester v praxi.

Doporučená literatura

 • MASTILIAKOVÁ, D.: Úvod do ošetřovatelství I., II. díl - Systémový přístup, 1.vyd., Praha: Karolinum, 2002;
 • MASTILIAKOVÁ, D.: Holistické přístupy v péči o zdraví, Brno: IDVPZ, 1999

Anotace

Předmět je koncipován jako teoretický základ studijního programu ošetřovatelství. Systémově vymezuje ošetřovatelství jako moderní vědní disciplínu s vlastní filozofií, hodnotovým systémem, předmětem zkoumání, teoretickými modely, standardní terminologií, klasifikačními systémy a metodologií. Seznamuje s historickým vývojem ošetřovatelství u nás a ve světě, s multikulturní dimenzí ošetřovatelské péče o individuální potřeby člověka, rodiny a komunity, s hlavními úkoly a funkcemi ošetřovatelství ve společnosti a se současnými trendy progresivního vývoje, jenž souvisí se zvyšováním efektivity zdravotnických systému a se zajišťováním kvality péče o zdraví populace. Studující získávají poznatky o vývoji ošetřovatelství, seznamují se s Evropskou strategii peče o zdraví.Cíl:


Cílem je vybavit studenty informacemi o   ošetřovatelství jako moderní vědní   disciplíně s vlastní filozofií, hodnotovým systémem, předmětem zkoumání,   teoretickými modely, standardní terminologií, klasifikačními systémy a   metodologií. Dalším cílem je seznámit studenty s historickým vývojem   ošetřovatelství u nás a ve světě, s multikulturní dimenzí ošetřovatelské péče   o individuální potřeby člověka, rodiny a komunity, s hlavními úkoly a funkcemi   ošetřovatelství ve společnosti a se současnými trendy progresivního vývoje,   jenž souvisí se zvyšováním efektivity zdravotnických systému a se   zajišťováním kvality péče o zdraví populace.Znalosti:


Student zná filozofii, hodnotový systém předmět   zkoumání, teoretické modely, standardní terminologii a klasifikační   systém ošetřovatelství. Dále zná též potřeby člověka v ošetřovatelském   procesu, zná hierarchii potřeb nemocných.Dovednosti:


Student dovede uplatnit hlavní úkoly a funkce   ošetřovatelství v praxi.Obecné   způsobilosti:


Studující   získávají poznatky o vývoji ošetřovatelství, seznamují se s Evropskou   strategii péče o zdraví.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím