Anglický jazyk 1/PAVS-u2

Studijní plán:

PředmětAnglický jazyk 1/PAVS-u2 (AJ-2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMgr. Milan Straňák ( stranak@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012 CJ 2 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2008/2009 CJ 2 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2009/2010 CJ 2 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012 CJ 2 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2013/2014 CJ 2 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2016/2017 CJ 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 CJ 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 CJ 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 CJ 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 CJ 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 CJ 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 CJ 2 2 kr. ZA

Sylabus

 • Physical examination
 • Present perfect
 • The human body
 • Present perfect continuous
 • Bedside nursing
 • Expressing the future
 • Nutrition and healthy diet

Doporučená literatura

 • ALLUM, Virginia a Patricia MCGARR. Cambridge English for nursing. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 120 s. Cambridge professional English. ISBN 978-0-521-71540-9.
 • ALLUM, Virginia., Patricia. MCGARR a Jeremy. DAY. Cambridge English for nursing: pre-intermediate. New York: Cambridge University Press, c2010. 111 s. ISBN 978-0-521-14133-8.
 • GRICE, Tony a James GREENAN. Nursing 2. Oxford: Oxford University Press, 2008. Oxford English for careers. 135 s. ISBN 978-0-19-456988-0.
 • GRICE, Tony a Antoinette MEEHAN. Nursing 1. Oxford: Oxford University Press, 2007. Oxford English for careers. 104 s. ISBN 9780-194569781.
 • CITA, Stanislav. English for nursing and paramedical professions. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 205 s. ISBN 978-80-246-1990-3
 • CITA, Stanislav. English for nursing and paramedical professions. Praha: Karolinum, 2012. 193 s.ISBN 978-80-246-2096-1.
 • BAKALÁŘOVÁ, Natálie. Anglická gramatika. Praha : ARSCI, 2003. 294 s. ISBN 8086078337.
 • MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge : CUP, 2004. 379 s. ISBN 0521532892
 • PETERS, Sarah, GRÁF, Tomáš. Nová cvičebnice anglické gramatiky. Praha : Polyglot, 1998. 437 s. ISBN 8086195007.

Anotace

Cílem výuky anglického jazyka ve studijních oborech Porodní asistentka a Všeobecná sestra bude neustálé rozvíjení všech základních jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech), ovšem v prostředí odborného jazyka z oblasti zdravotnictví. Výuka  je čtyřsemestrální, čtvrtý semestr zakončuje souborná ústní zkouška, ostatní semestry jsou zakončeny formou zápočtu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím