Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii

Studijní plán:

PředmětOšetřovatelská péče v dermatovenerologii (OPD-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů1
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 6 1 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 6 1 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 6 1 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Kůže: anatomie, fyziologie, klinická morfologie
 • 2. Základní klinické vyšetření v kožním lékařství; epikutánní testy
 • 3. Zásady zevní léčby kožních chorob
 • 4. Venerologická problematika
 • 5. Kožní exantémy - způsobené viry, bakteriemi, houbami, kvasinkami
 • 6. Bakteriální původci pohlavně přenosných chorob (neisserie, treponemy, chlamydie).
 • 7. Původci virových infekcí (CMV, HPV). Virus zarděnek a jeho význam v porodnictví a neonatologii.
 • 8. Sexuálně přenosné infekce (HIV, VHB, HSV).
 • 9. Patogenní prvoci jako původci pohlavně a transplacentárně přenosných chorob (toxoplasmy a trichomonády).
 • 10. Névy, benigní a maligní nádory kůže


Doporučená literatura

 • DITRICHOVÁ D. a kol.: Repetitorium dermatovenerologie, Olomouc 2002.
 • JIRÁSKOVÁ, M.: Dermatovenerologie. Učební texty pro bakaláře. Univerzita Karlova, Praha 2003.

 • MACELA, A. a kol.: Infekční choroby a intracelulární parazitismus bakterií. Grada, 2006
 • CITTERBART a kol., Gynekologie, Grada 2001
 • LOBOVSKÁ, A.: Infekční nemoci. Praha: Univerzita Karlova, 2001
 • TŘEŠKA, V. a kol.: Propedeutika vybraných klinických oborů, Praha, Grada, 2003
 • VOTAVA, M. a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální, Brno, Neptun 2003
 • ZÁRUBA, F. et all. Dermatovenerologie, 1.vyd., Praha, Scientia Medica, 1994Anotace

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje studenty s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněními postihujícími kůži a pohlavní orgány a seznamuje studenty s odlišnostmi multidisciplinární péče v rámci primární, lůžkové a následné zdravotnické péče. Problematika venerologie navazuje na poznatky získané v předmětech Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie.Cíl:


Předmět   seznamuje studenty s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb   pacientů změněných v souvislosti s onemocněními postihujícími kůži a   pohlavní orgány. Obsah učiva z oblasti venerologie se nachází   v přímé souvislosti s poznatky z oblastí mikrobiologie, epidemiologie a   imunologie.Znalosti:


Student si osvojil znalosti o onemocněních kůže a   sexuálně přenosných nemocech.Dovednosti:


Student je schopen provádět fyzikální vyšetření   kůže. Ovládá aplikaci léčivých přípravků na kůži a ošetřovatelskou   péči o nemocné v dermatovenerologii.Obecné   způsobilosti:


Student je způsobilý poskytovat ošetřovatelskou   péči v oblasti dermatovenerologie.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím