Ošetřovatelská péče o nemocné v ORL

Studijní plán:

PředmětOšetřovatelská péče o nemocné v ORL (ORL)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 3 kr. ZA

Sylabus

 • Semináře
 • 1. Úvod do otorinolaryngologie
 • 2. Vyšetřovací metody v ORL
 • 3. Poranění v ORL
 • 4. Záněty v ORL
 • 5. Poruchy sluchu, audiologie
 • 6. Otoneurologie.
 • 7. Problematika akutních stavů a cizích těles.
 • Cvičení
 • 1. Vyšetřovací metody v ORL
 • 2. Péče o pacienty po operacích mandlí a dětské pacienty.
 • 3. Péče o pacienty po operacích nosu a PND.
 • 4. Péče o pacienty po operacích hrtanu a endoskopiích.
 • 5. Péče o pacienty po operacích ucha.
 • 6. Péče o onkologické pacienty a pacienty po blok. krčních disekcích.

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
 • HAHN, A. a kol.: Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. Grada, 2006
 • Doporučená literatura:
 • BOŘÍK, O. Nástin ušního, nosního a krčního lékařství, 1.vyd. Brno, IDVPZ,1996
 • ŠKEŘÍK,P.: Otorinolaryngologie, 1.vyd., Praha, Scientia Medica, 1993
 • TŘEŠKA, V. a kol.: Propedeutika vybraných klinických oborů, Praha, Grada, 2003

Anotace

Stručná anotace předmětu: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Rozšiřuje medicínské poznatky z oblasti klinického ošetřovatelství. Důraz je kladen na preventivní péči o sluch a zabránění vzniku vážnějšího sluchového postižení. Dále seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněním a seznamuje studenty s odlišnostmi multidisciplinární péče o nemocné s poruchami sluchu a onemocněním sluchových orgánů v rámci lůžkové a následné zdravotní péče.Cíl:


Cílem   je rozšíření medicínských poznatků v oblasti klinického ošetřovatelství.   Důraz je kladen na preventivní péči o sluch a zabránění vzniku vážnějšího   sluchového postižení.Znalosti:


Student   zná odlišnosti multidisciplinární péče o nemocné s poruchami sluchu a   onemocněním sluchových orgánů v rámci lůžkové a následné zdravotní péče. Dovednosti:


Student   je obeznámen s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb   pacientů změněných v souvislosti s onemocněním. Student sestaví   plán ošetřovatelské péče u nemocného s laryngitidou. Obecné   způsobilosti:


Znalosti v oblasti ošetřovatelské péče o   nemocné s poruchou sluchu a možnosti jejich uplatnění i v dalších   oborech.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím