Cestovní ruch I

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010

PředmětCestovní ruch I (CR1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 PV 4 3 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Vymezení pojmu cestovní ruch, turismus
  2. Formy cestovního ruchu
  3. Psychologické aspekty turismu
  4. Trh cestovního ruchu
  5. Služby cestovního ruchu
  6. Dopravní služby v cestovním ruchu
  7. Silniční doprava
  8. Železniční doprava
  9. Letecká doprava
  10. Vodní a námořní doprava
  11. Právní úprava cestovního ruchu v ČR


Doporučená literatura

 • • PETRU, Z. Základy ekonomiky cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Idea Servis, 2006.
  • ČERTÍK, M., a kol. Cestovní ruch – vývoj, organizace a řízení. 1.vyd. Praha 2001.
  • MUNDT, J., W.: Einführung in den Tourismus. München , Wien: Oldenbourg Verlag 2001, ISBN 3-486-25639-4.
  • PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J.,: Cestovní ruch - výkladový slovník, Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002

Anotace

Absolvent získá základní orientaci v terminologii CR, v základních právních předpisech v oblasti CR a bude schopen řešit jednoduché praktické úkoly.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím