Cestovní ruch II

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

PředmětCestovní ruch II (CR2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 PV 5 5 kr. ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2010/2011 PV 5 5 kr. ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 PV 5 5 kr. ZK

Sylabus

 • 1. Lázeňství a wellness.
  2. Ubytovací služby.
  3. Stravovací služby.
  4. Odpovědnost za škodu na vnesených a odložených věcech.
  5. Cestovní kanceláře a cestovní agentury.
  6. Cestovní smlouva.
  7. Služby CK.
  8. Cestovní agentury.
  9. Trendy v CR.
  10. Profesní organizace v CR.
  11. Průvodcovské služby.

Doporučená literatura

 • • • PETRU, Z. Základy ekonomiky cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Idea Servis, 2006.
  • ČERTÍK, M., a kol. Cestovní ruch – vývoj, organizace a řízení. 1.vyd. Praha 2001.
  • MUNDT, J., W.: Einführung in den Tourismus. München , Wien: Oldenbourg Verlag 2001, ISBN 3-486-25639-4.
  • PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J.,: Cestovní ruch - výkladový slovník, Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002
 • RUX,J.Cestovní ruch 2.Elearning VŠPJ.2010

Anotace

Absolvent získá základní orientaci v terminologii CR, v základních právních předpisech v oblasti CR a bude schopen řešit jednoduché praktické úkoly.Podrobněji budou probrány ubytovací služby a práce cestovních kanceláří a cestovních agentur.Studenti budou prakticky seznámení s prací průvodce CR a nabídnuta jim možnost složení zkoušek.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím