Peníze, banky, finanční trhy

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

PředmětPeníze, banky, finanční trhy (PBFT)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů4
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 4 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2010/2011 P 4 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Peníze a měna
 • Měnová politika a úrok
 • Centrální bankovnictví
 • Finanční trhy
 • Cenné papíry
 • Bankovní systém
 • Úvěrové obchody
 • Úvěrový proces a riziko
 • Depozitní obchody a platební styk
 • Investiční bankovnictví
 • Hospodářská a měnová unie EU
 • Finanční deriváty, základy teorie portfolia
 • Mezinárodní bankovnictví
 • Bankovní záruky

Doporučená literatura

 • Revenda,Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. vydání. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-240-6
 • Rejnuš, O. : Finanční trhy, 1. vydání. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-3671-6
 • Polouček S. a kol. Bankovnictví. 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-491-9
 • Mejstřík M., Pečená M., Teplý P. Basic principles of banking. 1. vydání, Praha : Karolinum, 2008, ISBN 978-80-246-1500-4
 • Mishkin, F.S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 8th. edition, Boston : Columbia University, 2007, ISBN 0-321-28726-6

Anotace

Cílem výuky je získání poznatků z oblasti peněžní ekonomie, obchodního i mezinárodního bankovnictví a finančních trhů a osvětlení  fungování těchto oblastí v tržní ekonomice. Konkrétně se na přednáškách seznámí studenti z problematikou měnových kursů, úrokových sazeb, strukturou finančních trhů a jeho institucí a instrumentů, fungování centrálního bankovnictví a s nabídkou bankovních produktů. Na cvičeních zjišťují výpočty tržních cen a výnosů akcií a obligací,úroků z úvěru a obhajují seminární práci na dané téma.


 


Znalosti: Student umí popsat strukturu bankovního sektoru a jeho produkty v oblasti obchodního, hypotečního i investičního bankovnictví. Umí rozlišit jednotlivé typy finančních trhů a dokáže vysvětlit úlohu centrální banky v ekonomice. Zná základní měnové teorie a formy měnových kursů. Definuje základní typy úrokových sazeb úvěrů i depozit.


 


Dovednosti: Student si dokáže vybrat v produktech, nabízených obchodními, investičními i hypotečními bankami a dokáže je prakticky realizovat pro použití pro firmu, domácnost či subjekt veřejného sektoru. Je schopen určit tržní cenu a výnosnost podstatných finančních aktiv (akcie, obligace) a vypočíst náklady úvěru. Umí použít základní principy obchodování na finančních trzích.


 


Obecné způsobilosti: Student je schopen aplikovat znalosti z předmětu pro uzavírání konkrétních finančních obchodů (úvěr, depozita, platební styk, finanční investice) pro zaměstnavatele v oblasti podnikatelského i veřejného sektoru, rozlišit výhody a rizika finančních obchodů. Obecně se orientuje se v širších souvislostech ve vztahu financí a ekonomických jevů.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím