Financial Management and Investment Decisionmaking

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010

PředmětFinancial Management and Investment Decisionmaking (FRIRa-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garantdoc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. ( jansky@vspj.cz )
Jazykanglicky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 P 3 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 P 3 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • PROPERTY AND CAPITAL STRUCTURE OF A COMPANY
 • FINANCIAL MANAGEMENT OF THE COMPANY
 • SHORT-TERM FINANCING
 • LEASING, FACTORING, FORFEITING, FRANCHISING
 • LONG-TERM FINANCING
 • CASH-FLOW MANAGEMENT
 • CAPITAL BUDGETING METHODS (NPV, IRR)
 • FINANCIAL PLANNING AND CRISIS MANAGEMENT
 • MARKET EVALUATION OF A COMPANY
 • EUROPEAN FUNDS
 • FINANCIAL ANALYSIS FUNDAMENTALS

Doporučená literatura

 • Brealey R.A, Myers S.C., Allen F. Principles of Corporate Finance, 8th edition. New York: McGraw-Hill Publishing, 2006, ISBN 978-0-07-295723-6
 • Fabozzi, F.J., Peterson P.J. Financial Management and Analysis, 2nd edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley Inc. 2003, ISBN 0-471-2
 • Jiříček, P, Dostálová, Z. Financial Management and Investment Decision. 2nd edition. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2010

Anotace

The aim of the course is to acquaint students with the fundamental problems associated with decision-making in financial management and investment decisions. Lectures contain the principles and methods of short-term financing, cash-flow management and managing the company’s liquidity. The subject of the teaching is the area of corporate investments and their financing, capital budgeting methods, crisis management and fundamentals of financial analysis of the company. The area of financial planning, crisis financing and financing from European funds is also covered.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím