Anglický jazyk 1/FR-u4

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010

PředmětAnglický jazyk 1/FR-u4 (ANJ1-4)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantMgr. Martina Winklerová, Ph.D. ( winklerova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 CJ 4 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 CJ 4 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 CJ 4 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 CJ 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 CJ 4 6 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2006/2007 CJ 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 CJ 4 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 CJ 4 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 CJ 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 CJ 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 CJ 4 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Money
 • Banking
 • Securities
 • Overview of Corporate Finance
 • Valuing Bonds
 • The Value of Common Stock
 • Stock Exchange
 • Leasing
 • Financial Analysis and Planning

Doporučená literatura

 • KAFTAN, Miroslav, HORÁKOVÁ, Libuše. /English in Economics/. 2004. vyd. Praha : Karolinum, 2004. 277 s. ISBN 8024604876.
 • FIALOVÁ, Helena, FIALA, Jan. Malý ekonomický slovník. Praha : A plus, 2006. 294 s. ISBN 809025148X.
 • BREALEY, Richard A.; MYERS, Steward C.; ALLEN, Franklin. Principles of Corporate Finance. New York : McGraw-Hill, 2008. 976 s. ISBN 9780073405100.
 • Business Dictionary [online]. c2010 [cit. 2010-03-04]. Business Dictionary. Dostupné z WWW: .
 • Financial Times [online]. c2010 [cit. 2010-03-04]. FT Lexicon. Dostupné z WWW: .

Anotace

Cílem předmětu dané úrovně je zvládnutí odborného jazyka z oblasti financí a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji. 


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1/B2. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, obchodní jednání, obchodní korespondence, profesní prezentace. 


Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích. 


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím