Počítačové řídící systémy

Studijní plán:

PředmětPočítačové řídící systémy (PRS)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 5 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přehled automatizačních prostředků. Programovatelné automaty
 • Řízení pomocí PC (soft control). Distribuovaný systém WAGO 750
 • Problematika řízení v reálném čase.
 • Úvod do sériových počítačových sběrnic. Model ISO/OSI. Význam a funkce vrstev.
 • Průmyslové sériové sběrnice.
 • Přehled průmyslových sběrnic. Příklady jejich řešení.
 • Průmyslový Ethernet. Princip, standardy. Eternetové technologie pro účely řízení.
 • Čidla a akční členy pro řízení, servomotory.
  Frekvenční měniče.
 • Čítače, časovače a průmyslové regulátory. Systémy operátorského řízení.
 • Distribuované systémy řízení velkých celků. Architektura, řešení úrovně bezprostředního řízení, operátorská úroveň, rozhraní na nadřazené systémy

Doporučená literatura

 • František Zezulka: Automatizační prostředky. Skriptum PC DIR, Brno, 2000, ISBN 80-214-1739-0

Anotace

Přehled automatizačních prostředků od čidel po úvod do průmyslových sběrnic a systémů pro řízení strojů, výrobních linek a technologických procesů, soft control, SCADA.
Důraz je kladen na řízení pomocí počítačů, problematiku řízení v reálném čase a použití programovatelných automatů a průmyslových PC pro tyto účely. Studenti dostanou přehled i o distribuovaných systémech průmyslové automatizace (DCS) a o prostředcích pro operátorské řízení, jako jsou operátorské panely a stanice. Získají dobrý přehled v oblasti průmyslových komunikačních sběrnic a průmyslového Ethernetu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím