Anatomie 1

Studijní plán:

PředmětAnatomie 1 (ANA)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška15 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 1 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2008/2009 P 1 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2009/2010 P 1 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012 P 1 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 1 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 1 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 1 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 1 3 kr. ZA

Sylabus

 • Anatomie, anatomické názvosloví, historie anatomie
 • Histologie, buňka, tkáně, orgánové soustavy
 • Anatomie pohybové soustavy – kostra a spojení osového skeletu, lebka, kostra a spojení končetinového skeletu
 • Anatomie pohybové soustavy - svaly hlavy a krku, hrudníku, zad, břicha, pánve a končetin
 • Anatomie dýchací soustavy
 • Anatomie vylučovací soustavy
 • Anatomie mužské pohlavní soustavy
 • Anatomie ženské pohlavní soustavy
 • Demonstrace na Ústavu anatomie 3. LF UK v Praze

Doporučená literatura

 • ELIŠKOVÁ M., NAŇKA O.: Přehled anatomie, Karolinum, 2006
 • ČIHÁK, R.: Anatomie 1. Praha: Avicenum, 1987
 • ČIHÁK, R.: Anatomie 2. Praha: Avicenum, 1988
 • ČIHÁK, R.: Anatomie 3. Praha: Grada Publishing, 1997

Anotace

Předmět je základní součástí komplexu povinných studijních předmětů. Seznamuje studenty s terminologií anatomických struktur a orgánových systémů lidského těla se zaměřením na gynekologicko- porodnickou anatomii. Poznatky z anatomie jsou základním pilířem pro pochopení dalších klinických předmětů, fyziologie a patologie. V tomto předmětu studující získávají vědomosti pro vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.Cíl:


Cílem je seznámit studenta se základní   charakteristikou jednotlivých soustav lidského těla, pochopit jejich funkci,   identifikovat jednotlivé orgány a soustavy lidského těla.Znalosti:


Student zná a popíše anatomickou stavbu důležitých  orgánů lidského těla. Pochopí logickou stavbu a návaznost.Dovednosti:


Student popíše na modelu popíše stavbu lidského   těla.Obecné   způsobilosti:


V   tomto předmětu studující získávají vědomosti pro vyhodnocování zdravotní péče   v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím