Německý jazyk 1/PAVS-u3

Studijní plán:

PředmětNěmecký jazyk 1/PAVS-u3 (NEJ-2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMgr. Lenka Nevrklová
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012 CJ 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2008/2009 CJ 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2009/2010 CJ 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012 CJ 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2013/2014 CJ 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2016/2017 CJ 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 CJ 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 CJ 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 CJ 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 CJ 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 CJ 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 CJ 3 2 kr. ZA

Sylabus

 • Behandlungswesen -
  Kreislauf -
  Nervensystem -
  Sinnesorgane

Doporučená literatura

 • Povinná: Dusilová,D.-Kolocová,V.-Pittnerová,L.: Sprechen Sie Deutsch, učebnice němčiny pro zdravotnické obory 1.Polyglot,Praha 2004. ISBN80-86195-33-3.
 • Doporučená: Karasová,E.:Deutsch für Krankenschwestern.Informatorium,Praha 2004. ISBN 80-7333-027-X
 • Soják, K: Němčina pro vyšší zdravotní školy a bakalářské studium, Eurolex Bohemia, Praha 2004. ISBN 80-86432-84-X
 • Mokrošová, I.-Baštová, L: Němčina pro lékaře, manuál pro praxi, Grada, Praha 2009, ISBN 978-80-247-2127-9
 • Mokrošová, I.: Německo-český, česko-německý lékařský slovník, Grada, Praha 2002, ISBN 80-247-0218-5
 • Kolektiv autorů: Německá konverzace u lůžka nemocného, Grada, Praha 2018, ISBN 978-80-271-0211-2
 • Firnhaber-Sensen, U., Rodi, M.: Deutsch im Krankenhaus, Berufssprache für Ärzte und Pflegekräfte, Langenscheidt KG 2009, Berlin und München, ISBN 978-3-468-49527-4

Anotace

Cílem výuky německého jazyka ve studijních oborech Porodní asistentka a Všeobecná sestra bude neustálé rozvíjení všech základních jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech), ovšem v prostředí odborného jazyka z oblasti zdravotnictví. Výuka  je čtyřsemestrální, čtvrtý semestr zakončuje souborná ústní zkouška, ostatní semestry jsou zakončeny formou zápočtu.Podmínky pro úspěšné ukončení kurzu


-          70% účast


-          Úspěšné průběžné testy (70%)


-          Aktivní spolupráceSouborná ústní zkouška


-          Formou colloquia


-          Pohovor nad probranými tématy


-          Komentář k obrazovému materiálu


-          Shrnutí práce 4 uplynulých semestrů

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím