Úvod do filozofie

Studijní plán:

PředmětÚvod do filozofie (FIL)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2008/2009 P 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2009/2010 P 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Základy filozofie.
 • Základní filozofické směry – antika, středověk, renesance, filozofie 19. – 20. stol.
 • Dějiny náboženství, přehled, vývoj směrů.
 • Indická filozofie, hinduismus, buddhismus. Taoismus a křesťanství.
 • Filozofie poznání.
 • Vztah filozofie a medicíny.
 • Světový názor a hierarchie hodnot.
 • Názory člověka na život, smrt, zdraví, nemoc. Systém hodnot.
 • Kvalita a smysl lidského života z pohledu filozofů, zdravotníků a pacientů.
 • Pravda na nemocničním lůžku.
 • Thanatologie.
 • Základy logiky.

Doporučená literatura

 • L.ADAMOVÁ, V.DUDÁK, V.VENTURA: Základy filozofie, etiky, Fortuna 1996
 • AZENBACHER, A.: Úvod do etiky, Academia Karmelitánské nakladatelství, 2001
 • FEARN, N.: Jak a o čem přemýšlejí filozofové, Portál, 2004
 • CORETH, E.: Co je člověk? Zvon - České katolické nakladatelství, 1994
 • RAEPER, W., SMITHOVÁ, L.: Úvod do světa idejí, vyšehrad 1994
 • STÖRIG, H. J.: Mále dějiny filozofie, Zvon - České katolické nakladatelství Praha 1991

Anotace

Předmět je koncipován jako teoretický základ pro vytvoření hodnotového systému v ošetřovatelství. Uvádí do problematiky filozofie a jejího vztahu k vědě, vědění, hodnocení a jednání. Objasňuje základní pojmy vztahující se k holistickému pojetí člověka, rodiny a společnosti. Podílí na formování charakterových vlastností všeobecné sestry a přispívá ke svobodě myšlení a projevu. Cílem je naučit se orientovat v jednotlivých světových názorech a seznámit se základními filozofickými kategoriemi. Pochopit souvislosti mezi filozofií, medicínou a ošetřovatelstvím v historickém vývoji a v současnosti.Cíle:


Předmět   je koncipován jako teoretický základ pro vytvoření hodnotového systému   v ošetřovatelství. Uvádí do problematiky filozofie a jejího vztahu   k vědě, vědění, hodnocení a jednání. Objasňuje základní pojmy vztahující   se k holistickému pojetí člověka, rodiny a společnosti. Podílí se na   formování charakterových vlastností všeobecné sestry a přispívá   ke svobodě myšlení a projevu. Cílem je naučit se orientovat v   jednotlivých světových názorech a poznat základní filozofické kategorie.   Pochopit souvislosti mezi filozofií, medicínou a ošetřovatelstvím v   historickém vývoji a v současnosti.Znalosti:


Student   projevuje znalost základních filozofických směrů. Má přehled o dějinách   náboženství a vývoji filozofických směrů.Dovednosti:  


Student vyjádří vlastní světový názor. Projevuje   vlastní názor na život, smrt, zdraví,   nemoc. Uvědomuje si svou hodnotovou hierarchii. Argumentuje v diskusi na všeobecně lidská a zdravotnická   témata.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím