Biochemie a hematologie

Studijní plán:

PředmětBiochemie a hematologie (BH)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2008/2009 P 3 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2009/2010 P 3 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 3 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 3 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZK

Sylabus

 • A) Přednášky
 • 1. Organizace klinické biochemie a hematologie, světové zkratky pro označení odběru, BOZP
 • 2. Chemické reakce, typy chemických vazeb. Roztoky látek, elektrolyty
 • 3. Biologický materiál
 • 4. Sacharidy, lipidy, enzymy a proteiny
 • 5. Barviva, dusíkaté látky
 • 6. Těhotenské anemie, DIC
 • B) Cvičení
 • 1. Vnitřní prostředí, hormony, tumormarkery
 • 2. Červené krvinky – FW, krevní obraz, trombocyty
 • 3. Bílá krevní řada, diferenciální krevní obraz, hematokrit
 • 4. Chemické a mikroskopické vyšetření moče
 • 5. Vyšetření krvácivosti a srážlivosti
 • 6. Krevní transfúze, klinické použití krve
 • 7. Klinická biochemie a hematologie novorozence

Doporučená literatura

 • ČERMÁKOVÁ, M.: Klinická biochemie – 1.díl, Brno: IDVPZ, 2001
 • PENKA, M. – a kolektiv: Hematologie 1. Grada, 2001
 • RACEK, J.: Klinická biochemie, Galén, Praha 1999

Anotace

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje se základními poznatky z oblasti biochemie a klinické hematologie. Informuje o biochemické rovnováze vnitřního prostředí organismu a jeho změnách v souvislosti s různými druhy onemocnění a poruch. Důležitou součástí jsou informace o metodách a technikách odběru biologického materiálu, jeho označování, uchovávání a odesílání ke zpracování do laboratoří. Podává informace o základních a speciálních vyšetřovacích metodách v hematologii a biochemii. Seznamuje studenty s jednoduchými metodami biochemických a hematologických vyšetření, které se používají v primární péči. Objasňuje základní principy transfuzního lékařství, seznamuje s laboratorními metodami užívanými v transfuzním lékařství, s výrobou transfuzních přípravků a indikacemi pro jejich aplikaci, s potransfuzními komplikacemi.Znalosti:


Student zná základní biochemické a hematologické   odběry a vyšetření. Zná základní manipulaci s biologickým materiálem.   Zná zásady odběru biologického materiálu. Zná manipulaci s krevními   deriváty.Dovednosti:


Student dovede poučit pacienty před odběrem   biologického materiálu na vyšetření. Dovede správně zacházet   s biologickým materiálem, zvládá jednotlivé techniky odběru biologického   materiálu na biochemické a hematologické vyšetření. Student zvládne   manipulaci s transfuzními přípravky.Obecné   způsobilosti:


Studující   získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování,   poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti   s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím