Paliativní péče

Studijní plán:

PředmětPaliativní péče (PAL-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 6 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Úvod do paliativní medicíny, management paliativní péče v ČR, základní principy paliativní dg. a léčby
 • 2. Management bolesti
 • 3. Problematika horečky, nevolnosti a zvracení, poruch výživy a hydratace v paliativní péči. Péče o dutinu ústní.
 • 4. Poruchy a problémy s vyprazdňováním. Zvládání výpotků.
 • 5. Respirační symptomy a jejich zvládání
 • 6. Kožní projevy u pacientů v paliativní péči, lymfedém
 • 7. Chirurgie v paliativní léčbě, stomie
 • 8. Urogynekologické problémy v paliativní léčbě
 • 9. Paliativní onkologická léčba
 • 10. Neurologická paliativní péče. Rehabilitace v paliativní péči
 • 11. Thanatologie
 • 12. Demonstrace ukázkových kazuistik pacientů v paliativní péči
 • 13. Řešení modelových situací pacientů s chronickou onkologickou bolestí. Ošetřovatelský proces u pacientů s chronickou bolestí.
 • 14. Demonstrace a modelové postupy zvládání patologií v dutině ústní, nevolnosti a zvracení u onkologických pacientů, řešení nechutenství a poruch hydratace u pacientů v terminální fázi onemocnění
 • 15. Demonstrace a rozbory kazuistik inkontinentních pacientů a pacientů s maligními výpotky.

Doporučená literatura

 • KÜBLER- ROSSOVÁ, M.: Rozhovory s umírajícím. Klíč,1991
 • SVATOŠOVÁ, M.: Hospice a umění doprovázet. Praha: Ecce homo 1995
 • VORLÍČEK, J. ADAM, Z. a kol. Paliativní medicína. Praha: Grada, 1998

 • HAŠKOVCOVÁ, H.: Komentovaná práva pacientů. Havířov – Město: nakl.Aleny Krtilové,1995
 • HAŠKOVCOVÁ,H.: Thanatologie Nauka o umírání a smrti. Praha, Galén 2000
 • MISKONIOVÁ, B.: Péče o umírající, hospicová péče. Praha: Národní centrum domácí péče ČR
 • SVATOŠOVÁ, M.: Hospicová péče. Červený Kostelec: Hospic A.České, 1996.
 • KUBÍČKOVÁ, N.: Zármutek a pomoc pozůstalým. Praha: ISV 2001.
 • Strategické dokumenty , Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 2002, http://www.zdrav.cz
 • Zákony a normy MZd ČR.

Anotace

Předmět je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Je koncipován jako praktický celek a úzce navazuje na předmět „Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami“. Seznamuje studenty s novými službami a typy zařízení, která spadají do oblasti následné péče, v nichž je poskytována individuální ošetřovatelské péče nevyléčitelně nemocným a umírajícím. Studenty vede k pochopení hospicové péče, která zajišťuje nemocným důstojné umírání, smíření a klidnou smrt, včetně opory jejich nejbližším příbuznýmCíl:


Předmět   je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Je koncipován   jako praktický celek nachází se v přímé obsahové souvislosti s předmětem   Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami. Seznamuje   studenty s novými službami a typy zařízení, která spadají do oblasti následné   péče, v nichž je poskytována individuální ošetřovatelské péče nevyléčitelně   nemocným a umírajícím. Předmět vede studenty k pochopení hospicové péče,   která zajišťuje nemocným důstojné umírání, smíření a klidnou smrt, včetně   opory jejich nejbližším příbuzným.Znalosti:


Student má základní znalosti o principech   paliativní péče. Má přehled o oblastech paliativní péče podle lékařských   oborů.Dovednosti:


Student provádí zhodnocení specifických potřeb   nemocných v paliativní péči, plánování, realizaci a vyhodnocování   účinnosti ošetřovatelských intervencí.Obecné   způsobilosti:


Student je způsobilý poskytovat ošetřovatelskou   péči umírajícím nemocným.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím