Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ

Sylabus

 • 1. Introduction (the Importance of Presentation Skills Today)
 • 2. Types of Presentations Regarding Different Occassions and Purposes
 • 3. Preparing the Presentations
 • a. Topic (What to Present)
 • b. Audience (For Whom to Present)
 • c. Venue (Where and with What Equipment to Present)
 • d. Structure (How to Sequence the Presentation)
 • 4. Presentation Tips
 • a. Body Language
 • b. Voice
 • c. Humour
 • d. Delivering a Speech
 • e. Grabbing Attention
 • f. Colours
 • g. Timing
 • h. Being Brief
 • i. Active Listenting
 • j. Fears
 • k. Miscellaneous
 • 5. Software for Presentations
 • a. Power Point
 • b. Others
 • 6. Famous Presentations
 • 7. Useful Language
 • 8. Students’ Presentations

Doporučená literatura

 • KLARER, M. Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 154 s. ISBN 9788024718088.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím