Presentation Skills in English

Studijní plán: Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětPresentation Skills in English (PSE)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantMgr. Natália Ostrowski, M.A.
JazykAnglicky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ

Sylabus

 • 1. Introduction (the Importance of Presentation Skills Today)
 • 2. Types of Presentations Regarding Different Occassions and Purposes
 • 3. Preparing the Presentations
 • a. Topic (What to Present)
 • b. Audience (For Whom to Present)
 • c. Venue (Where and with What Equipment to Present)
 • d. Structure (How to Sequence the Presentation)
 • 4. Presentation Tips
 • a. Body Language
 • b. Voice
 • c. Humour
 • d. Delivering a Speech
 • e. Grabbing Attention
 • f. Colours
 • g. Timing
 • h. Being Brief
 • i. Active Listenting
 • j. Fears
 • k. Miscellaneous
 • 5. Software for Presentations
 • a. Power Point
 • b. Others
 • 6. Famous Presentations
 • 7. Useful Language
 • 8. Students’ Presentations

Doporučená literatura

 • KLARER, M. Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 154 s. ISBN 9788024718088.

Anotace

Cílem výuky je umožnit studentům natrénovat prezentační a rétorické dovednosti.

Výstupy předmětu:
- zlepšení prezentačních, komunikačních a rétorických dovedností v anglickém jazyce
- odstranění psychických barier spojených s prezentací v anglickém jazyce
- osvojení si správných návyků při vystupování na veřejnosti
- zvýšení sebedůvěry absolventů při používání anglického jazyka v praxi
- dokonalejší zvládnutí odborného anglického jazyka v převážně v mluveném, ale i v psaném projevu
- zvládnutí přípravy různých typů prezentace
- zvládnutí práce s uživatelským softwarem
- zvládnutí práce s technickým vybavením potřebným pro prezentace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím