Podniková ekonomika

Studijní plán: Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010

PředmětPodniková ekonomika (PEK)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi P 1 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 P 1 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 P 1 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 P 1 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 1 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 P 1 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 P 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do studia
 • Ekonomický systém podniku
 • Podnik, podnikání, typologie podnikových forem
 • Majetková a kapitálová struktura podniku
 • Finanční výsledek hospodářské činnosti podniku
 • Obrat peněžních toků v podniku
 • Základy investičního rozhodování podniku
 • Riziko v podnikání

Doporučená literatura

 • Synek, M. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2010
 • Synek, M. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2011
 • Woehe, G. Úvod do podnikového hospodářství, Praha: C. H. Beck, 1995

Anotace

Cílem kurzu je naučit studenty základní ekonomické pojmy a kategorie, které jim umožní vnímat ekonomické souvislosti, ke kterým v podnicích (podnikatelských subjektech fyzických i právnických osob) dochází. Přednášky PEK učí studenty teoretickým znalostem dle vymezeného obsahu předmětu. Ve cvičeních jsou procvičovány vzorové příklady k jednotlivým tematickým celkům a následně studenti formou samostudia s využitím e-learningu samostatně procvičují jednotlivé úkoly, které odevzdávají ke kontrole vyučujícímu.


Znalosti: Student umí popsat a definovat  ekonomický a finanční systému podniku, dále umí  popsat a analyzovat výsledek hospodaření podniku včetně kalkulací nákladů a rovněž umí  řešit problémy v oblasti ekonomiky podniku.


Dovednosti: Student umí analyzovat podnikové vztahy a vazby a na jejich základě vytvořit  a navrhnout správnou formu podnikatelského subjektu,  majetkovou a kapitálovou strukturu podniku,  finanční výsledek podniku, způsob financování podnikatelských činností a obrat peněžních toků v podniku.


Obecné způsobilosti: Student si osvojí základní znalosti a vědomosti z podnikové ekonomiky, pomocí nichž je schopen řešit elementární problémy a dále se naučí rozhodovat samostatně, odpovědně a kvalifikovaně.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím