Metodika průvodcovské činnosti 1

Studijní plán: Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010

PředmětMetodika průvodcovské činnosti 1 (MPC1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů5
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi PV 1 5 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 PV 1 5 kr. ZA

Sylabus

 • Základní pojmy a právní podmínky
 • Vedoucí zájezdu (tour manager, Reiseleiter)
 • Vztah vedoucího zájezdu a CK
 • Vlastnosti vedoucího zájezdu
 • Příprava vedoucího na zájezd
 • Převzetí zájezdu v CK
 • Pracovní agenda
 • Provedení zájezdu
 • Vyhodnocení a vyúčtování zájezdu
 • Problémové situace

Doporučená literatura

 • RUX,Jaromír.Metodika práce průvodce cestovního ruchu. Díl 1 Vedoucí zájezdu.Skripta VŠP Jihlava, Jihlava 2009
 • ORIEŠKA,Ján.Metodika činnosti průvodce. Idea Servis Praha 1994, ISBN 80 – 85970 – 03 – 1
 • BLOCK,E. Professionelle Reiseleitung. Nordis, Essen 1985, 2004 (5. Aufl.). ISBN 3-927145-03-3

Anotace

Cílem předmětu je získání základních vědomostí o problematice průvodcovské činnosti v cestovním ruchu, především o práci vedoucího zájezdu. Dále pak osvojení základních dovedností a návyků potřebných pro výkon průvodce v CR.Část výuky probíhá formou praxe v terénu

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím