Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Kulturní dědictví a cestovní ruch B
  Studijní obory: Cestovní ruch
  Typ předmětu: volitelný
  Kredity: 2 kr.
  Jiný způsob vyjádření rozsahu: 28 hodin (přednáška 0 h, cvičení 28h)
  Prerekvizity: Kulturní dědictví a cestovní ruch A ( KDCR A)

  Garant předmětu: ak. mal. Vladimír Netolička
  Vyučující:
  ak. mal. Vladimír Netolička

  Anotace předmětu a výstupy předmětu
  Cílem předmětu je detailnější uvedení do problematiky dějin umění. Na rozdíl od povinného předmětu Kulturní dědictví a cestovní ruch A, ze kterého vychází, se volitelný předmět zabývá více do hloubky problematikou a smyslem dějin umění, objasňuje východiska, výtvarné charakteristiky slohů, vzájemné přesahy jednotlivých slohových období a hnutí, jejich filosofii a způsob chápání života.

  Znalosti: Student umí popsat východiska pro přístup současné společnosti k dějinám umění a všeobecně k výtvarnému umění vůbec.

  Dovednosti: Student dovede popsat především směřování výtvarného umění v období 19. a 20. století.

  Obecné způsobilosti: Studijní předmět má sloužit k získání kulturního přehledu a k osvojení si základních znalostí využitelných v cestovním ruchu. Student by také měl získat přehled o významných kulturních památkách, především 19. A 20. století v návaznosti na cestovní ruch a jeho trvale udržitelný rozvoj.

Doporučená literatura

 • Studijní literatura a studijní pomůcky
  Povinná:
  • NETOLIČKA, Vladimír. Elearning VŠPJ – Kulturní dědictví a cestovní ruch. Jihlava: 2011

  Doporučená:
  DVOŘÁK, Max. Italské umění od renesance k baroku. Praha: Jan Laichter,1946.
  HAAS, Felix. Vývoj architektury a umění v novověku. Brno:Vysoké učení technické,1966. 25 429
  HAAS, Felix. Vývoj architektury a umění ve středověku. Brno:Vysoké učení technické,1973. 05-037-73 17/59
  HAAS, Felix. Vývoj architektury a umění ve starověku. Brno:Vysoké učení technické,1979. 05-075-79 17/59
  HEROUT, Jaroslav. Staletí kolem nás, Přehled stavebních slohů. Praha: Orbis, 1963. 11-007-63 09/13
  HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek. Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, 1978
  MATĚJČEK, Antonín. Dějiny umění v obrysech. Praha: Melantrich, 1948., 1. vydání
  MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury 1. Idea Servis, ISBN 80-85970-23-6
  MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury 2. Idea Servis, ISBN 80-85970-37-6
  MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury 3. Idea Servis, ISBN 80-85970-31-7
  PIJOAN, Jose. Dějiny umění /1-12. Balios Knižní klub, Euromedia Group, K.,S., 1998
  POCHE, Emanuel. Prahou krok za krokem. Panorama 1985, 11-072-85 09/13
  STAŇKOVÁ, Jaroslava – PECHAR, Josef. Tisíciletý vývoj architektury. Praha: Polytechnická knižnice, 1972. 04-322-72
  Umění a lidstvo – LAROUSSE, Umění středověku. Praha: Odeon, 1969 01-511-69 09/3
  Umění a lidstvo – LAROUSSE, Umění renesance a baroku. Praha: Odeon, 1970 01-533-70 09/3
  Umění a lidstvo – LAROUSSE, Umění nové doby. Praha: Odeon, 1974 0101-529-74 09/3

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím