Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 4 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ

Sylabus

 • Simple interest
 • Basic equation of simple interest
 • Bank discount
 • Compound interest
 • Combined interest, inflation
 • Equation of value and financial assessment of investments
 • Annuities
 • Some special types of simple annuities
 • General annuities
 • Loan redemption
 • Bonds
 • Aliquot interest, duration
 • Shares

Doporučená literatura

 • McCutcheon, J. J., Scott, W. F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Heinemann, London 1986.
 • Zima, P., Brown, R. L.: Theory and problems of Mathematics of Finance. Schaum's outlines, New York 1996.
 • Macháček, O.: The Basics of Financial and Insurance Mathematics. ČZU, Praha 2003.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím