Fundamentals of Financial Mathematics

Studijní plán: Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětFundamentals of Financial Mathematics (ZFMa-1)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
GarantRNDr. Radek Stolín, Ph.D. ( stolin@vspj.cz )
JazykAnglicky
Počet kreditů4
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 4 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ

Sylabus

 • Simple interest
 • Basic equation of simple interest
 • Bank discount
 • Compound interest
 • Combined interest, inflation
 • Equation of value and financial assessment of investments
 • Annuities
 • Some special types of simple annuities
 • General annuities
 • Loan redemption
 • Bonds
 • Aliquot interest, duration
 • Shares

Doporučená literatura

 • McCutcheon, J. J., Scott, W. F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Heinemann, London 1986.
 • Zima, P., Brown, R. L.: Theory and problems of Mathematics of Finance. Schaum's outlines, New York 1996.
 • Macháček, O.: The Basics of Financial and Insurance Mathematics. ČZU, Praha 2003.

Anotace

The main aim of this course is to give information about basic concepts and methods of calculation of the financial mathematics. Lectures are devoted to an introduction into simple and compound interest and their combination, and various sorts of interest rates; further they are concentrated on the equation of value and the yield on a transaction, various types of annuities and finally on the valuation of securities. There is a seminar to each lecture in which lots of problems that typically arise in financial practice are calculated using Microsoft Excel.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím