Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • L4 - Výchozí text. 1. pád číslovek 30 - 90 a 100 - 1000. Podstatná jména po číslovkách.Podstatná jména (брат,мама) v 1. -3. pádě j.č.. Osobní zájmena v 1. a 3. pádě. Časování sloves быть, учить,посмотреть. Telefonování.
 • L5 - Výchozí texty. Podstatná jména po číslovkách 2, 3, 4. Věty typu: Папа врач. Он врач. У тебя есть брат У меня есть брат. У меня нет брата. 6. p.j.č. podstatných jmen
  (в школе, на заводе, …). Osobní zájmena v 1. - 4.p. Přivlastňovací zájmena v 1. pádě j. a mn. č.
  Časování sloves учиться, работать, хотеть v přítomném čase. Rodina.
 • L6 - Výchozí texty. I. a II. časování sloves v přítomném čase. Slovesa se
  skupinou -ова-, -ева-. Časování zvratných sloves v přít. čase. Časování sloves se změnou
  kmenových souhlásek (писать, ходить) v přít. čase. Věty typu: Папа работает врачом.7. pád j.č. u vybraných podstatných jmen. Názvy profesí mužů a žen. 4. pád osobních zájmen. Povolání.

Doporučená literatura

 • Balcar, M.: Ruská gramatika v kostce. Praha, LEDA , 1999
 • Nekolová, V. – Camutaliová, I. – Vasiljeva-Lešková, A.: Ruština nejen pro samouky. Praha, Leda, 2002.
 • Csiriková, M. – Vysloužilová, E.: Ruština v praxi. Leda, Praha 2002.
 • Horváthová, M. - Hutarová, M.: Ruská korespondence a jednání pro hospodářskou praxi. Praha, Ekopress, 2001
 • ZS 2009/2010
 • Jelínek, S. – Folprechtová, J. – Hříbková, R. – Žofková, H.: Радуга 1 по новому. Plzeň, Fraus 2007.ISBN 9788072386598.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím