Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Požadavky k zápočtu:
  •Aktivní účast
  •Vystoupení s referátem ve výuce
 • OBSAH PŘEDMÉTU:
  Sebepozorování, sebereflexe
  Tvořivost, kreativní myšlení
  Sociální kompetence
  Sociální interakce
  Sociálně komunikační dovednosti
  Náročné životní situace
  Zvládání emocí
  Problémový klient
  Konstruktivní řešení problémů
  Duševní hygiena
  Psychodiagnostika
  Projektivní techniky

Doporučená literatura

 • Bedrnová,Eva. Management osobního rozvoje.1.vyd. Praha:Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-198-0
 • Půlkrábková, Eva. Selfmanagement a řízení lidských zdrojů. Studijní opora. Jihlava: VŠP Jihlava, 2010.
 • Nakonečný, Milan. Sociální psychologie. 1.vyd.Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0690-7
 • Jarošová, Eva aj. Trénink sociálních a manažerských dovedností. 1.vyd.Praha:Management Press, 2001. ISBN 80-7261-048-1
 • Capponi, Věra, Novák, Tomáš. Sám sobě psychologem. 2.vyd.Praha: Grada, 2001.ISBN80-7169-362-6
 • Klapač, Michal. Psychologie v praxi. 2.vyd.Praha:Transal Books, 1994. ISBN 80-900954-1-0
 • Komárková, Růžena aj. Aplikovaná sociální psychologie III. 1.vyd.Praha:Grada Publishing,2001. ISBN 80-247-0180-4
 • Whitmore, John. Koučování. 2.vyd.Praha:Management Press, 2004.ISBN80-7261-101-1

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím