Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ

Sylabus

 • 1. Úvod do marketingu
  2. Marketingové koncepce
  3. Marketingová strategie firmy
  4. Marketingový mix
  5. Produktová politika
  6. Cenová politika
  7. Distribuční politika
  8. Marketingová komunikace
  9. Marketingový výzkum
  10. Kupní chování zákazníků
  11. Internacionální marketing
  12. Marketing služeb
  13. Shrnutí a opakování kapitol studia
  14. Shrnutí a opakování kapitol studia
 • 1. Einführung in Marketing
  2. Marketingkonzeption
  3. Marketingkonzeption
  4. Marketing-Mix
  5. Produktpolitik
  6. Preispolitik
  7. Distributionspolitik
  8. Kommunikationspolitik
  9. Marktforschung
  10. Absatzmärkte und Kundenverhalten
  11. Internationales Marketing
  12. Dienstleistungsmarketing
  13. Zusammenfassung und Wiederholung des Kapitels des Kurses
  14. Zusammenfassung und Wiederholung des Kapitels des Kurses

Doporučená literatura

 • Povinná:
  • KOTLER, P. ARMSTRONG, G. WONG, V. SAUNDERS, J.: Grundlagen des Marketing (Pearson Studium - Economic BWL, 5. vydání. München: Pearson Studium. 2010. ISBN: 978-3-86894-014-5
  • BRUHN, M. Marketing: Grundlagen für Studium und Praxis, 11. vydání, Heidelberg: Gabler Verlag. 2012. ISBN-13: 978-3834934390
  • BECKER, J. Marketing-Konzeption: Grundlagen des ziel-strategischen und operativen Marketing-Managements, 9. vydání. Vahlen. 2009. ISBN-13: 978-3800636945
 • Doporučená:
  • MEFFERT, H. BRZHN, M.: Dienstleistungsmarketing: Grundlagen - Konzepte - Methoden: Grundlagen - Konzepte - Methoden. Mit Fallstudien. 6. vydání. Wiesbaden: GWV-Fachverlage. 2008. ISBN: 978-3-8349-1012-7
  • KROEBER-RIEL, W. WEINBERG, P. GRÖPPEL-KLEIN, A. Konsumentenverhalten.9. vydání. Vahlen. 2008. ISBN-13: 978-3800635573

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím