Anglický jazyk 1/CR-u1

Studijní plán: Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010

PředmětAnglický jazyk 1/CR-u1 (ANJ1-4)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantRNDr. Jitka Ryšková ( ryskova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi CJ 1 3 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 1 3 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 1 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 CJ 1 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 CJ 1 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 CJ 1 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 CJ 1 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 CJ 1 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 CJ 1 3 kr. ZA

Sylabus

 • Sylabus platný do zimního semestru 2015/2016

  Architecture.
  • Types of accommodation. Giving opinions. Likes and dislikes. Describing hotels. London.
  • Hotel facilities. Accommodation requirements. A letter recommending hotels.
  • Making comparisons. Comparing hotels. Special facilities. Present Perfect Tense.
  • Staffing and internal organization. Job description. Careers. Modal verbs.
  • Applying for a job. CV. Family-run hotels.
  • Reservations and check-in. Telephone reservations. Front office computer systems
  • Dealing with reservations. Checking-in procedure. A fax reservation. Letter of confirmation.
  • Hotel and restaurant services. Intentions and will-future. Calling reception. Telephone messages.
  • Menus. Food and drink service. Food and beverage cycle. Hotel notices and information.
  • Money matters. Financial terms. Numbers.
  • Checking out. The Passive. Hotel rates. Exchange rates. Tipping.
  Present tenses.
  Perfect tenses.
  In-class presentations.
 • Sylabus platný pro studenty začínající studium zima 2015/2016
  Presentations Describing graphs and trends History of travel and tourism Types of travel/tourism Sustainable tourism - impact of tourism on the environment Future trends in tourism

Doporučená literatura

 • Literatura platná do zimního semestru 2015/2016
  Povinná literatura: HENDERSON, Keith Harding, High season: English for the hotel and tourist industry. 2nd impression. Oxford: Oxford University Press, 1994, 710 s. ISBN 01-945-1308-4. Doporučená literatura: MURPHY, Raymond, English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English /. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, x, 380 s. ISBN 978-0-521-18939-2
  Literatura platná od zimního semestru 2015/2016
  Povinná: materiály e-learningové opory 1CRu1
  Doporučená:BAKALÁŘOVÁ, Natálie. Anglická gramatika. Praha : ARSCI, 2003. 294 s. ISBN 8086078337.
  MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge : CUP, 2004. 379 s. ISBN 0521532892.
  PETERS, Sarah, GRÁF, Tomáš. Nová cvičebnice anglické gramatiky. Praha : Polyglot, 1998. 437 s. ISBN 8086195007.
 • Literatura platná od zimního semestru 2015/2016 Povinná: materiály e-learningové opory 1CRu1 Doporučená:BAKALÁŘOVÁ, Natálie. Anglická gramatika. Praha : ARSCI, 2003. 294 s. ISBN 8086078337. MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge : CUP, 2004. 379 s. ISBN 0521532892. PETERS, Sarah, GRÁF, Tomáš. Nová cvičebnice anglické gramatiky. Praha : Polyglot, 1998. 437 s. ISBN 8086195007.

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.
Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1/B2. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, obchodní jednání, obchodní korespondence, profesní prezentace.
Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.
Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce v anglickém jazyce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím