Anglický jazyk 1/CR-u3

Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

PředmětAnglický jazyk 1/CR-u3 (AJ1Cu3-1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantRNDr. Jitka Ryšková ( ryskova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma CJ 3 4 kr. ZK
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 3 4 kr. ZK
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 3 4 kr. ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2005/2006 CJ 3 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 CJ 3 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 CJ 3 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 CJ 3 4 kr. ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 3 4 kr. ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 3 4 kr. ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK

Sylabus

 • Sylabus platný do letního semestru 2015/2016 AJ1/CR-u3
  • The history and development of tourism. Personal experiences. Tourist attractions. Likes, dislikes.
  • A survey. Developments in tourism. Key events. Footprints in the sands of time.
  • Pioneers of tourism. Imnarja festival. Present simple passive. The geography of tourism.
  • The organizationa nd structure of tourism. A survey. Question forms.
  • Statistical information about travel and tourism. Describing graphs and statistics.
  • The structure of the tourism industry. Jobs in tourism. Curriculum vitae and resume.
  • Travel agents. Holiday types. Booking a holiday. Taking a booking. Giving information.
  • The business traveller. Holiday Inn Priority Club. Comparing hotel facilities.
  • Visas. Obligation and permission. Telephone language. Telephone conversations.
  • Tour operation. Travel agents vs. Tour operators. Written media of communication.
  • Tour operation. Travel agents vs. Tour operators.
  • Negotiations. Negotiation techniques. Preliminary negotiations. Arranging a meeeting.
  • Handling complaints. Responding to complaints. Feedback questionnaires.
  • The U.S.A. - geography. The U. S. A. - history. In-class presentations.
 • Sylabus platný od zimního semestru 2016/2017

Doporučená literatura

 • Povinná literatura platná do letního semestru 2015/2016: HARDING, Keith, Going international: English for tourism. Student's book, 3. impr. Oxford: Oxford University Press, 1998, xv, 425 p. ISBN 01-945-7400-8.
  Doporučená literatura:
  GOTTHEINEROVÁ, Till, Sergej TRYML, Moderní učebnice angličtiny: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English /. Vyd. 14., upr. Praha: NS Svoboda, 2012, 710 s. ISBN 978-802-0506-276.

  BRENDLOVÁ, Světla, Reálie anglicky mluvících zemí: 2., dopl. vyd. Plzeň: Fraus, c1996, 79 s. ISBN 80-857-8487-4.
 • Literatura platná od zimního semestru 2016/2017 Povinná literatura: materiály e-learningové opory 1CRu3 Doporučená literatura: BAKALÁŘOVÁ, Natálie. Anglická gramatika. Praha : ARSCI, 2003. 294 s. ISBN 8086078337. MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge : CUP, 2004. 379 s. ISBN 0521532892. PETERS, Sarah, GRÁF, Tomáš. Nová cvičebnice anglické gramatiky. Praha : Polyglot, 1998. 437 s. ISBN 8086195007.

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.
Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1/B2. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, obchodní jednání, obchodní korespondence, profesní prezentace.
Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.
Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce v anglickém jazyce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím