Italský jazyk 2/CR-u2

Studijní plán: Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010

PředmětItalský jazyk 2/CR-u2 (ITJ2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantPhDr. Dana Zažímalová ( zazimalova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 CJ 2 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 CJ 2 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 CJ 2 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 CJ 3 2 kr. ZA

Sylabus

 • L7 - Přivlastňovací zájmena

 • L7 - Sloveso potere, sapere

 • L7 - Sloveso stare, základní číslovky 21 - 30, řadové číslovky

 • L8 - Osobní zájmena nepřízvučná ve 4.pádě

 • L8 - Sloveso dovere, ukazovací zájmeno quello

 • L8 - Krácení vedlejších vět příslovečných di + inf.

 • L9 - Osobní zájmena nepřízvučná ve 3.p., sloveso dire

 • L9 - Sloveso dare, krácení vedl. vět předmětných di + inf.

 • L9 - Četba

 • L10 - Zvratná slovesa

 • L10 Sloveso uscire, rimanere

 • L10 - Hodiny, datum

 • Opakovací lekce I

 • Opakovací lekce I

Doporučená literatura

 • Základní literatura: Bahníková, A. – Benešová, H. – Ehrenbergerová, L.: Italština. Praha, Leda, 2008, ISBN 978-80-7335-116-8
 • Doporučená literatura: Hamplová, S.: Mluvnice italštiny. Praha, Leda, 2004, ISBN: 80-7335-041-6
 • Špička, J.: Italské reálie. Plzeň, Fraus, 2001, ISBN 80-7238-336-1
 • Pospíšilová,V.- Ferrarová,M. – Ferrarová,E.: Učebnice současné italštiny. Brno, Computer Press, a.s., 2008, ISBN 978-80-351-1956-3

 • Janešová, J.-Prokopová,L.: Česko-italská konverzace. Praha, Leda, 2000, ISBN 80-85927-79-9
 • Ballero, G. – Kronbergerová, M.: Ecco gli italiani. Plzeň. Fraus, 1996, 80-85784-63-7

Anotace

- osobní údaje, rodina, bydlení
- denní režim, zájmy a záliby
- vzdělání, budoucí kariéra
- životní prostředí, počasí
- doprava, komunikace, cestování
- masmédia, společenské problémy
- zeměpisná, hospodářská a kulturní charakteristika
jednotlivých regionů
- základní terminologie z oblasti cestovního ruchu
- zdraví a nemoci, zdravý životní styl
- základní informace o přínosu italské kultury pro
vzdělanost Evropy

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím