Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Služby volného času v cestovním ruchu
 • Animační služby v cestovním ruchu
 • Jak se stát animátorem?
 • Náplň práce animátora
 • Požadavky na osobnost animátora
 • Zásady práce dobrého animátora
 • Teorie tvorby a zabezpečení animačních programů
 • Praktické hodiny - animační programy

Doporučená literatura

 • ORIEŠKA, Ján. Služby v cestovním ruchu. 1. vydání. Praha : IDEA SERVIS, 2010. 405 s. ISBN 978-80-85970-68-5.
 • Agentúra Pro-Staff. Riadenie animácie v turizme. Prešov: ATA - Akademická turistická agentúra, 2001. ISBN 80-968046-1-8.
 • ČERNÁK, Róbert. Animátor voľného času. Príručka pre začínajúcich animátorov. Bratislava : Agentúra PRO-STAFF, 2009. 144 s.
 • HORNER, Susan, SWARBROOKE, John. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času - Aplikovaný marketing služeb. Praha: Grada Publishing, 2003. 486 s. ISBN 80-247-0202-9.
 • PACHROVÁ, Stanislava. Animation in Tourism. Studijní opora. Jihlava: VŠP Jihlava, 2011.
 • ZELENKA, Josef, PÁSKOVÁ, Martina. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha : Linde Praha, 2012. 768 s. ISBN 978-80-7201-880-2.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím