Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ

Sylabus

 • Leisure time services in tourism
 • Animation in tourism
 • How to become an animator?
 • Job description of an animator
 • Animator`s personality and working profile
 • Animator`s work principles
 • Theory of designing animation activities
 • Practical training in animation programs

Doporučená literatura

 • PACHROVÁ, Stanislava. Animation in Tourism. Studijní opora. Jihlava: VŠP Jihlava, 2011.
 • Animation Entertainment and Activity ltd. [online]. 2007 [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: http://hotelentertainment-bg.com/en/home.html
 • ČERNÁK, Róbert. Animátor voľného času. Príručka pre začínajúcich animátorov. Bratislava : Agentúra PRO-STAFF, 2009. 144 s.
 • PRO-STAFF: recruitment agency [online]. © Pro-Staff 2008–2012 [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: http://www.prostaff.sk/en/Home.alej

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím