Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Pohostinské služby a gastronomie
 • Podstata a specifika managementu pohostinských zařízení
 • Organizační a personální zabezpečení pohostinských zařízení
 • Pracovní právo a management lidských zdrojů v pohostinských zařízeních
 • Organizace výroby v pohostinském zařízení
 • Tvorba jídelního a nápojového lístku
 • Příprava a distribuce jídel (systémy a způsoby obsluhy)
 • Standardy podávání jídel a nápojů
 • Banketové akce
 • Plánování výroby a zásobování
 • Financování, hospodaření pohostinských zařízení
 • Hygiena v pohostinských zařízeních
 • Trendy na trhu pohostinských zařízení
 • Servis jídel a nápojů v praxi

Doporučená literatura

 • DAHMER, S. J. – KAHL, K. W. 2009. Restaurant Service Basic. New Jersey : John Wiley & son, 2005, ISBN 978-0-470-44330-9.
 • FULLEN, S. L. 2005. Opening a Restaurant. Ocala : Atlantic Publishing Company, 2005, 284 s. ISBN 0-910627-36-3.
 • SALAČ, G., Stolničení , Fortuna Praha , ISBN 80-7168-333-7
 • SLÁDEK, G. 2001. Podnikanie a štandardy v pohostinstve a hotelierstve. Bratislava : Epos, 2001, 576 s. ISBN 80-8057-327-1.
 • SLÁDEK, G. 2007. Manažment v pohostinstve a hotelierstve. Bratislava : Epos, 2007, 718 s. ISBN 978-80-8057-718-6.
 • Periodika: Hotelier, Horeca, Hotel & restaurant, Hotel & management, Food, COT business

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím